La Coral Tradicional, és el testimoni viu i participatiu de l’esperit Claverià i socialitzador al voltant del cant coral, que va fer néixer la nostra entitat a finals del segle XIX.

 

Fundada l’any 2005, arrel de la divisió del cor principal en dos grups que responien a edats i necessitats diferents, la Coral Tradicional ha passat de ser una coral formada per aquelles veus més veteranes, a esdevenir un gran orfeó polifònic vocal, hereu de la formació a quatre veus mixtes que s’havia format el 1975 i que ens recorda, amb el seu cant, el pes i fonament d’aquesta tradició dins la nostra societat.

 

Tot i interpretar música coral d’arreu del món i de diferents estils, el seu repertori parteix habitualment de les fonts musicals tradicionals, amb un especial interès per la música i tradició coral catalana.