Preguntes freqüents

ELS ESTUDIS MUSICALS

Com puc saber si el meu fill o la meva filla “serveix” per la música?

Totes les persones tenim capacitat per aprendre, practicar i gaudir amb la música. De fet, la constància, la pràctica i l’estudi individual seran els elements bàsics per a poder progressar en l’adquisició d’habilitats personals que ens permetran la pràctica musical. Serà durant el procés d’aprenentatge quan caldrà observar i orientar l’alumnat per tal que trobi en les diferents ofertes formatives aquelles que millor s’adeqüin a les seves aptituds i expectatives.

Fins quan haurà d’estudiar música el meu fill o la meva filla?

Aquesta és una qüestió que s’anirà concretant durant el seu aprenentatge i a través d’una orientació tutorial. És interessant que l’alumne/a continuï el seu aprenentatge per tal d’assolir un nivell d’autonomia que li permeti la comprensió i pràctica de la música. En general, és a partir dels 12, 13, o 14 anys, quan es consoliden els aprenentatges realitzats en etapes anteriors i s’adquireixen aquelles habilitats que ens permeten l’autonomia esmentada.

A partir de quan podrà tocar en un conjunt?

La incorporació a un conjunt vocal i instrumental es pot realitzar des de l’inici de l’aprenentatge musical. Segons les característiques de l’instrument aquesta incorporació es pot produir en el primer o segon any de l’estudi de l’instrument. Els conjunts són molt diversos: cors, conjunts de vent, de corda, de percussió de música moderna, etc.

Quina diferència hi ha entre la música que es fa a l’escola general i la formació que oferim a l’Escoleta?

La diferència més significativa és tot allò que fa referència a la pràctica de la veu i de l’instrument  i el grau d’aprofundiment que s’assoleix a través dels continguts de les diferents assignatures.

LES CLASSES DE MÚSICA

Puc assistir a les classes que reben els meus fills o les meves filles?

Sí! Pot ser interessant fer-ho tant per als/les alumnes com pels pares i mares, ara bé, és important que us comuniqueu amb el/la professor/a d’instrument i acordeu la freqüència de la vostra assistència a les classes.

Com puc informar-me de l’evolució dels/les meus/meves fills/es a l’Escoleta?

  • Concertant una tutoria.
  • Amb l’assistència (pactada amb el/la professor/a) als tallers d’instrument.
  • A través de la llibreta que es faci servir per apuntar els objectius setmanals.


L’INSTRUMENT

L’alumne/a ha de disposar d’instrument propi el primer dia de classe?

No és necessari. El professor us assessorarà a la primera classe sobre quin instrument comprar i on fer-ho. No feu mai una compra sense un assessorament!

TREBALLAR A CASA

Quanta estona ha d’estudiar a casa entre classe i classe?

El/la vostre professor/a d’instrument us informarà de la freqüència i altres aspectes a tenir en compte però, en general, a l’inici és recomanable estudiar cada dia l’instrument entre 15 i 30 minuts, com a mínim. Aquesta dedicació anirà creixent a mesura que l’alumne/a progressi en el seu aprenentatge. És molt important tenir en compte que la dedicació personal de l’alumne/a a l’estudi de l’instrument serà un factor determinant per a l’evolució i millora del seu aprenentatge.

Encara que no sàpiga música, puc ajudar els meus fills o les meves filles a estudiar a casa?

Sí. El més important que podem fer els pares i mares és ajudar-los a sistematitzar la dedicació i horari de pràctica instrumental a casa, escoltar-los i interessar-nos pel què estan treballant. A més, és importantíssima una bona comunicació amb el/la professor/a. També els podem ajudar vetllant perquè disposin d’un espai físic on puguin estudiar amb la màxima concentració.