Música i Moviment

Contingut

Música com a eina per al desenvolupament físic, conceptual i emocional de la persona

musicaimovimentscv 1024x758 - Música i Moviment
La música a l’etapa 3-7 anys no l’entenem com una assignatura plena de continguts a ensenyar sinó com una eina per a treballar aspectes del desenvolupament integral de l’infant.

Com acaba coneixent un bebè tot el que l’envolta? I com aprenen els infants?

A través del moviment, experimentant, tocant, mirant, explorant. És així com entenem la immersió en el món musical, a través del moviment i anar explorant. D’aquí el nom de l’activitat, MÚSICA I MOVIMENT.
L’estona de classe proporciona un abast amplíssim d’aspectes a treballar, conformant un desenvolupament global molt potent, no només d’aspectes cognitius, sinó d’altres com destreses motrius i habilitats emocionals. Tant és així, que parlem d’Estimulació a través de la Música, i en molts casos de Musicoteràpia, donat que la música proporciona la possibilitat de treballar aspectes extra-musicals en un entorn lúdic i molt atractiu i adient per a un infant.

Blocs de contingut de cada classe

La cançó

La cançó mostra el món a l’infant amb el contingut de les seves lletres. Acosta als petits vocabulari, expressió, estructura del llenguatge, parla, entonació, emoció… La reacció dels nens davant les cançons ens mostren el punt en el que es troba l’infant i fins i tot ens pot mostrar alteracions en el llenguatge, estructura, la parla o connexió amb l’entorn

Dansa i psicomotricitat

La dansa i la psicomotricitat fan possible que l’infant conegui mica en mica les possibilitats del seu cos de manera individual i/o en relació a altres persones i l’espai. El moviment ens apropa a la resta de blocs de contingut. És a dir, qualsevol altre bloc de contingut utilitza el cos i el moviment per adquirir els seus objectius. Qualsevol aprenentatge que passa per la nostra memòria muscular, fa que aquest s’integri de manera més intensa.

L’oïda

L’oïda endinsa l’infant en el món del so.

El nostre món està ple de so, i tant important com aquest és el silenci. Els jocs entorn a aquest aspecte fa els infants més avesats a la discriminació i anàlisi, ajudant així al desenvolupament i millora del llenguatge.

Tot el treball auditiu aporta també un clima tranquil en que múltiples aspectes – atenció, expectativa, observació, reaccions a estímuls… – es practiquen.
elsnensambcarillo 1024x832 - Música i Moviment

El ritme

El ritme és l’aspecte més tribal i per tant, el que connecta més amb el nen. El ritme és present en tots els aspectes de la natura. Aquest és capaç de convidar a la disbauxa i també és capaç de contenir i ensenyar a l’infant diferents ritmes biològics. Aprenent així a contenir, regular, frenar o adaptar el cos i la ment a l’estímul que sent.

Com resumiríem el perquè de fer música?

Sens dubte, la música potencia en l’infant destreses que després farà servir en altres aprenentatges de la seva vida. Aquestes destreses són les que ens plantegem per treballar en aquesta etapa, i per això diem que, en aquesta edat, els objectius de l’activitat no són únicament musicals.

A més, el fet que tots aquests objectius es treballin amb la música i a través del joc i el moviment, fa que també es treballi un aspecte tant important com la comunicació i sociabilització.

Per tot això diem que la música té un potencial increïble. Coneixedors d’aquest potencial i veient l’assoliment i canvis positius que molts nens i nenes fan contínuament, és un plaer ajuntar en una classe: música i infants.

Un tastet del que fem...

Què veiem aquí?

Aquest és el resultat final d’una estona de creació amb infants de p3 i p4 a MÚSICA I MOVIMENT I. Amb la cançó «una mosca volava per la llum» afegim estrofes amb lletres creades entre tots i relacionem noms i accions amb instruments i moviments que també els infants decideixen entre tots. Darrera hi ha la intenció de treballar moltes coses: imaginació, preses de decisions i consens entre tots, memòria, seqüenciació, atenció… I moltes coses més. Aquí només veieu el resultat final.