MATRICULACIÓ

DIES 26 i 31 DE MAIG · 2, 7 i 9 DE JUNY

DE 18:00 A 20:00 HORES
PLAÇA CLOS, 3 (CASA DE LA CORAL)

La pràctica de la música millora l’organització espacial i les capacitats de la intel·ligència, ja que és un camí que modela els més petits cap a l’exercici de la constància, la responsabilitat i l’empatia, treballant aspectes com l’atenció, la imaginació, les emocions, les destreses motrius, la interrelació social i el sentiment de grup.

Sent conscients de tots els valors que aporta la música, volem potenciar els nostres alumnes per fer que creixin i es desenvolupin emocional i socialment.

Facilitarem que cada individu experimenti les seves capacitats vocals, corporals i instrumentals de manera que trobi un espai d’aprenentatge personal, sempre procurant un ambient experimental on es pugui desenvolupar al màxim.

 HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

Amb cita prèvia, enviant un correu a escolascv@gmail.com o
trucant al 673.412.144