Missió, Visió i Valors

Missió

Perquè existim com a entitat? Què volem aportar a la societat?

Impulsar, desenvolupar, mantenir i incrementar totes les activitats de l’entitat relacionades amb el cant Coral i la seva difusió en el conjunt de la ciutadania. Formar part i col·laborar estretament amb el conjunt social de Ripollet, i servir així al creixement i enfortiment de la cultura musical del nostre país com un valor en si mateixa.

Visió

En el futur, què volem ser?

Volem ser una Coral d’excel·lència i una de les més reconegudes arreu de Catalunya pel bon nivell i qualitat dels seus cantaires i pel compromís i col·laboració amb la societat i les organitzacions corals d’àmbit català.

Valors

Quina és la nostra raó de ser i d’actuar?

  • PERSEVERANÇA: Té a veure amb la constància i assistència als assajos per part dels cantaires, per augmentar dia a dia el nivell de la coral i d’aquesta manera poder planificar actes per mantenir present i viva l’Entitat.

  • FEINA COL·LABORATIVA: Una coral es òbviament un equip i aprendre aquest comportament col·lectiu és un valor que transcendeix la pròpia Coral. També és un aprenentatge de comportament en la vida.

  • RESPECTE A LES PERSONES: Vinguin d’on vinguin i siguin qui siguin. Un valor fonamental sense el qual un treball humà com el cant coral se’n pot anar en orris. Respectar les diferències de les persones és la base de tota convivència social.

  • SOLIDARITAT: L’ajut mutu entre cantaires i l’ajut i col·laboració amb la societat, davant de necessitats diverses, forma part de la forma de ser de l’entitat des dels seus orígens.

  • INNOVACIÓ: Estar obert als canvis relacionats amb el cant coral i integrar-los en el nostre repertori i en la forma de cantar, des de totes les seves perspectives. Això fa que la Coral sigui en tot moment coherent amb els seus temps.

  • APRENENTATGE: Sempre busquem la millora en la qualitat dels nostres cantaires. Aprenem i millorem quan cantem i assagem de forma continuada, així com formant-nos amb especialistes en cant i treball de la veu.

  • TRANSPARÈNCIA: El compromís d’assegurar el coneixement, per part de tots els associats de l’entitat, de les decisions que es prenguin en totes les qüestions que puguin afectar la Societat Coral «El Vallès», oferint una informació veraç, exacta i actualitzada de tots els pressupostos, despeses i balanços anuals, així com l’accés a totes les actes de junta i documentació necessària, entre d’altres.