En el seu inici, al segle XIX, l’entitat tenia un caire social basat en el lema del mestre Josep Anselm Clavé: “Progrés, Virtut i Amor”, tres invocacions liberals que es van expandir arreu del país dins dels “Cors de Clavé”.

Segons el pensament claverià, la música i el cant coral servien per allunyar els homes de mals costums i donar-los una formació com a persones. Així es reflecteix a l’article 2 dels estatuts de la Societat:

“Les finalitats de la Societat Coral “El Vallès” són: el conreu de la música (preferentment vocal, i de tots els temps, països i escoles) i la promoció i el foment de l’amistat, la cultura i el civisme entre els seus membres […]”

Per aquest motiu, l’entitat és conscient que des de l’àmbit de la formació i la vivència musical, en els diferents nivells i intensitats que es puguin desenvolupar, es contribueix directament a objectius de cohesió social i cultural al nostre poble.

Aquestes directrius són els pilars bàsics de la Missió, la Visió i els Valors de la Societat Coral “El Vallès”.

La Societat Coral “El Vallès” compta actualment amb dues seccions corals adultes, la Banda i l’Escoleta de la SCV.