SECRETARIA-INSCRIPCIONS

·         Per formar part de l’Escoleta cal ser soci de la Societat Coral “El Vallès”, mitjançant el formulari ordinari de Soci, i el formulari d’inscripció. En cas de ser menor d’edat, cal que una persona major d’edat (pare, mare o tutor) es faci també soci.

·         Les baixa com a alumne/a s’ha de formalitzar per escrit, mitjançant un correu electrònic. En cas de ser menor d’edat la baixa de soci serà automàtica el seguent exercici anual. No es retorna la quota. No va vinculada a la baixa de soci del pare, mare o tutor, que si que l’ha de comunicar per escrit.

·         Les quotes de soci es cobraran a l’iniciar el curs (si no s’és soci), i al febrer com a cobrament anual de l’entitat.

·         La primera quota del curs serà del doble del seu import, com a fons de garantia, i anirà a compte del darrer mes del curs (juny). Aquest import no es retornarà si l’alumne/a es dóna de baixa abans d’acabar el curs. El cobrament de les activitats de l’Escoleta es realitzarà mensualment.

·         Els alumnes que ja siguin socis al moment de la matriculació, només hauràn de pagar una taxa de 10€ en concepte de material. Els alumnes de nou ingrés seràn exempts d’aquesta taxa.

·         Les despeses de devolució generades pels rebuts retornats, aniran a càrrec del titular del número de compte associat a l’alumne.

·         L’impagament reiterat pot ser causa de baixa.

ENSENYAMENT- HORARIS

·         L’Escoleta ha de garantir que totes les activitats comencin i acabin puntualment.

·         L’Escoleta es reserva el dret a combinar grups i readaptar horaris en el cas que no s’ompli el grup.

·         Els horaris d’aquest curs 20-21 seran susceptibles d’adaptació (uns minuts abans o després) si les normes o garanties d’higienització dels espais, a causa del Covid-19, ho fan necessari.

·         En el cas que algú no pugui venir a la seva activitat ha d’avisar via telefònica, whatsapp o per e-mail.

·         Els mestres de L’Escoleta son músics en actiu, i per tant la Societat Coral “El Vallès” respectarà aquesta activitat professional quan ambdues activitats coincideixin, tot i garantint als “alumnes” que la seva activitat es dugui a terme.

·         Durant els concerts i audicions, cal escoltar i respectar els companys, fer silenci i no abandonar el concert fins que aquest hagi acabat. En cas de no poder assistir a un concert cal comunicar-ho amb suficient antelació.

·         L’Escoleta només es responsabilitza de l’alumne en el seu estricte horari lectiu.

·         Per a parlar de qualsevol tema cal concertar hora. En cap cas es perdran minuts de classe per a fer reunions.

NORMES PELS ALUMNES i PARES

·         No es pot venir malalt ni amb febre a l’Escoleta.

·         Tothom està en l’obligació de vetllar pel silenci a la casa.

·         En cas d’absència, s’ha de comunicar.

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

·         L’Escoleta de la Societat Coral “El Vallès” sempre apostarà pel diàleg tranquil i el respecte davant d’una situació de conflicte. No podem oblidar de cap manera que treballem amb material sensible (les criatures) i posarem sempre per davant les prioritats afectives i pedagògiques del nen o nena.

·         Qualsevol situació incòmoda, injusta…, es pot parlar amb tranquil·litat amb professors i equip directiu.

·         Cal tenir present que en les nostres activitats gestionem emocions, i entre tots hem de donar exemple, als petits i no tant petits, de CORDIALITAT, RESPECTE, ENTENIMENT, COMPANYONIA…

·         Els crits i les males cares no ens fan ser més dominants i més forts, ans el contrari, ens fan ser menys persones.