ELS ESTUDIS MUSICALS

Com puc saber si el meu fill o la meva filla “serveix” per la música?

Totes les persones tenim capacitat per aprendre, practicar i gaudir amb la música. De fet, la constància, la pràctica i l’estudi individual seran els elements bàsics per a poder progressar en l’adquisició d’habilitats personals que ens permetran la pràctica musical. Serà durant el procés d’aprenentatge quan caldrà observar i orientar l’alumnat per tal que trobi en les diferents ofertes formatives aquelles que millor s’adeqüin a les seves aptituds i expectatives.

Fins quan haurà d’estudiar música el meu fill o la meva filla?

Aquesta és una qüestió que s’anirà concretant durant el seu aprenentatge i a través d’una orientació tutorial. És interessant que l’alumne/a continuï el seu aprenentatge per tal d’assolir un nivell d’autonomia que li permeti la comprensió i pràctica de la música. En general, és a partir dels 12, 13, o 14 anys, quan es consoliden els aprenentatges realitzats en etapes anteriors i s’adquireixen aquelles habilitats que ens permeten l’autonomia esmentada.

A partir de quan podrà tocar en un conjunt?

La incorporació a un conjunt vocal i instrumental es pot realitzar des de l’inici de l’aprenentatge musical. Segons les característiques de l’instrument aquesta incorporació es pot produir en el primer o segon any de l’estudi de l’instrument. Els conjunts són molt diversos: cors, conjunts de vent, de corda, de percussió de música moderna, etc.

Quina diferència hi ha entre la música que es fa a l’escola general i la formació que es rep a l’Escola de Música?

La diferència més significativa és tot allò que fa referència a la pràctica instrumental (individual i en grup) i el grau d’aprofundiment que s’assoleix a través dels continguts de les diferents assignatures.

Quina diferència hi ha entre els estudis que ofereix l’Escola de Música i els que ofereix el conservatori?

  • Els ensenyaments de l’Escola de Música permeten l’alumnat l’estudi de la música amb diversitat de dedicacions i programes formatius, que van des dels inicis de l’aprenentatge musical fins a nivells d’aprofundiment diversos.
  • Els ensenyaments del conservatori de grau professional, que s’anomenen reglats, es realitzen segons el Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació curricular dels ensenyaments de grau professional de música. Aquest DC en regula les assignatures i les dedicacions corresponents i s’hi accedeix a partir d’una prova d’accés que es pot realitzar una vegada finalitzats els estudis elementals de música.

 

LES CLASSES DE MÚSICA

Puc assistir a les classes que reben els meus fills o les meves filles?

Sí! A més és molt interessant fer-ho tant per als/les alumnes com pels pares i mares. És important que us comuniqueu amb el/la professor/a d’instrument i acordeu la freqüència de la vostra assistència a les classes.

Com puc informar-me de l’evolució dels/les meus/meves fills/es a l’escola?

Parlant amb el/la tutor/a de l’alumne/a. A més, cada quadrimestre tot l’alumnat rep un informe amb les corresponents qualificacions i comentaris corresponents.

 

L’INSTRUMENT

L’alumne/a ha de disposar d’instrument propi el primer dia de classe?

No és necessari. L’Escola disposarà d’un instrument per a l´ús a la classe pels cicles inicials. En la mesura del possible, l’Escola crearà un banc d’instruments en servei de préstec, establert per un reglament específic.

On puc informar-me per comprar l’instrument?

Millor preguntar-ho al/la professor/a corresponent, però també us informaran en qualsevol botiga d’instruments. També és interessant considerar l’opció que ens ofereix el mercat de segona mà. A la cartellera de l’Escola de Música es pot trobar informació sobre aquesta qüestió.

Es poden aprendre dos instruments a la vegada?

L’Escola estableix que durant els primers anys només es plantegi l’aprenentatge d’un sol instrument. Més endavant, i sempre analitzant cada cas en particular conjuntament amb l’alumne/a/família/tutor/a i professor/a d’instrument, es pot plantejar la conveniència d’afegir un nou instrument i considerar tot allò que podria aportar a la seva formació musical.

A partir de quan podrà participar en els concerts d’alumnes?

El/la professor/a d’instrument us informarà del moment oportú, però, en general, el primer concert ja es pot realitzar a final del primer trimestre en què s’ha començat l’estudi d’un instrument.

 

TREBALLAR A CASA

Quanta estona ha d’estudiar a casa entre classe i classe?

El/la vostre professor/a d’instrument us informarà de la freqüència i altres aspectes a tenir en compte però, en general, a l’inici és recomanable estudiar cada dia l’instrument entre 15 i 30 minuts, com a mínim. Aquesta dedicació anirà creixent a mesura que l’alumne/a progressi en el seu aprenentatge. És molt important tenir en compte que la dedicació personal de l’alumne/a a l’estudi de l’instrument serà un factor determinant per a l’evolució i millora del seu aprenentatge.

Encara que no sàpiga música, puc ajudar els meus fills o les meves filles a estudiar a casa?

Sí. El més important que podem fer els pares i mares és ajudar-los a sistematitzar la dedicació i horari de pràctica instrumental a casa, escoltar-los i interessar-nos pel què estan treballant. A més, és importantíssima una bona comunicació amb el/la professor/a. També els podem ajudar vetllant perquè disposin d’un espai físic on puguin estudiar amb la màxima concentració.