SECRETARIA – INSCRIPCIONS
 • Cada curs s’haurà de formalitzar la matrícula en el període que es determini, per poder continuar els estudis a l’Escola.
 • Les altes i les baixes s’han de formalitzar per escrit, en forma de matrícula en el primer cas, i amb comunicat de baixa en el segon. En cas de baixa cal comunicar-ho quinze dies abans del mes que es vulgui cursar la baixa.
 • Les mensualitats es cobraran en els set primers dies hàbils de cada mes.
 • Les despeses de devolució generades pels rebuts retornats, aniran a càrrec del titular del número de compte associat a l’alumne.
ENSENYAMENT – HORARIS
 • L’Escola ha de garantir que tots els professors siguin puntuals a la classe i així mateix, els alumnes també han de ser puntuals. En el cas de no venir s’ha d’avisar via telefònica o per email.
 • No es recuperen les absències dels alumnes.
 • El centre no pot garantir el mateix horari d’un curs per l’altre, tot i que es provarà d’establir una estabilitat horària per cicles.
 • L’Escola es reserva el dret de canviar l’hora lectiva de l’alumne per causes justificades amb previ avís com, per exemple, la realització d’un concert per part del professor.
 • L’Escola de Música de la Societat Coral “El Vallès” té molts mestres en actiu, i respectarà l’activitat concertística del professor, sempre que aquest garanteixi prèviament amb el centre, pares i alumnes, la compensació o recuperació de la classe.
 • Durant els concerts i audicions, cal escoltar i respectar els companys, fer silenci i no abandonar el concert fins que aquest hagi acabat. En cas de no poder assistir a un concert cal comunicar-ho amb suficient antelació.
 • El fet d’anul·lar classes per poder dur a terme altres activitats proposades per l’Escola no suposa una pèrdua sinó un enriquiment. Per a nosaltres, l’ensenyament musical no és només una classe. La motivació ve donada per molts altres factors: audicions col·lectives, concerts, altres activitats musicals…
 • L’Escola només es responsabilitza de l’alumne en el seu estricte horari lectiu.
 • Per a parlar de qualsevol tema relacionat amb l’ensenyament, es demanarà hora a Secretaria o bé per email. En cap cas es perdran minuts de classe per a fer reunions.
 • Per demanar entrevista amb Direcció, caldrà demanar-ho a Secretaria o bé per email.
PACKS D’HORES (adults)
 • Seqüenciació i calendari a convenir amb el professor a l’inici del pack.
 • El pack és personal, no transferible, i vinculat a la matrícula.
 • Qualsevol canvi en l’horari cal avisar-lo una setmana abans, en cas contrari, la classe afectada es donarà per feta.
 • El pack es cobrarà en tres terminis, en intervals bimestrals, a partir de la primera classe.
  Més informació aquí.
NORMES PELS ALUMNES I PARES
 • No es pot venir malalt a l’Escola.
 • Queda restringida l’entrada al mostrador de Secretaria per part dels alumnes.
 • Tothom té l’obligació de vetllar pel silenci al vestíbul del centre.
 • L’àrea comuna de l’Escola és un espai-biblioteca. Per ser-hi cal fer-ho en una actitud silenciosa, per poder llegir i fer deures. En cas de no respectar el silenci, qualsevol professor té la potestat de recordar les normes i fer fora a qui no les compleixi.
 • No es pot córrer ni utilitzar bicicletes, patinets, etc.
 • Els grups nombrosos de Taller Coral esperaran al vestíbul fins que la professora vingui a buscar-los. La recollida es farà de la mateixa manera.
 • En cas d’absència, s’ha de comunicar a l’Escola per informar-ne al professor.
NORMES PEL PROFESSORAT
 • El professor haurà d’arribar al centre com a mínim 5 minuts abans de començar la seva jornada lectiva i informar de la seva presència.
 • Les classes han de començar i acabar puntualment.
 • En cas d’absència no justificada d’un alumne menor d’edat, el professor trucarà a casa seva per comunicar-ho.
 • El tutor de l’alumne és el professor d’instrument. En cas que l’alumne no faci instrument, el seu tutor serà el professor de Taller Vocal. El tutor s’encarregarà de fer un seguiment pedagògic de l’alumne, tot establint una comunicació amb els pares.
 • El professor pot convidar els pares de l’alumne a les classes, si ho considera oportú i/o necessari per afavorir la formació.
 • Cal que els professors vetllin pel compliment de les normes que afecten els alumnes.
 • Els professors tenen dret a realitzar concerts. Quan això passi han d’avisar amb antelació al centre i als pares/alumnes per tal de gestionar de manera positiva la recuperació o compensació de l’absència.
 • Els professors tenen dret a posar-se malats. En la mesura que sigui possible, el centre pot intentar que les matèries del professor/a afectat es cursin, però hi ha situacions en les que la solució del problema es fa difícil…
RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
 • L’Escola de Música de la Societat Coral “El Vallès” sempre apostarà pel diàleg tranquil i el respecte davant d’una situació de conflicte. No podem oblidar de cap manera que treballem en una escola amb material sensible (les criatures) i posarem sempre per davant les prioritats afectives i pedagògiques del nen o nena.
 • Qualsevol situació incòmoda o injusta, es pot parlar amb tranquil·litat amb professors i equip directiu.
 • Cal tenir present que som una escola de música i per tant, gestionem EMOCIONS, i entre tots hem de donar exemple, als petits i no tant petits, de CORDIALITAT, RESPECTE, ENTENIMENT, COMPANYONIA…
 • Els crits i les males cares no ens fan ser més dominants i més forts, ans el contrari, ens fan ser menys persones.