En el seu inici, al segle XIX, l’entitat tenia un caire social basat en el lema de la coral “Amor, Virtut i Progrés”, tres invocacions liberals que es van tractar d’expandir arreu del país dins dels “Cors de Clavé”.

Malgrat aquest caràcter social, la Societat sempre ha cultivat de manera prioritària un interès per la música i en especial pel cant coral, i així es reflecteix a l’article 2 dels seus estatuts:

“Les finalitats de la Societat Coral “El Vallès” són: el conreu de la música (preferentment vocal, i de tots els temps, països i escoles) i la promoció i el foment de l’amistat, la cultura i el civisme entre els seus membres […]”

Per aquest motiu, l’entitat és conscient que des de l’àmbit de la formació i la vivència musical, en els diferents nivells i intensitats que es puguin desenvolupar, es contribueix directament a objectius de cohesió social i cultural al nostre poble.

La Societat Coral “El Vallès” compta actualment amb dos seccions adultes: